ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΥ ΩΦΕΛΙΜΩΝ

Vollständiger Name
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΥ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ... THVCYDIDES CVM SCHOLIIS ET ANTIQVIS ET VTILIBVS ... ACCESSIT PRAETEREA DILIGENTIA IOAchimi Camerarij, in castigando tum textu, tum com/mentarijs unà cum annotationi/bus eius.

ἩΡΟΔΟΤΟΥ ΛΟΓΟΙ ΕΝΝΕΑ, ΟΙΠΕΡ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΥΣΑΙ. HERODOTI LIBRI NOVEM, QVIBVS MVSARVM INDITA SVNT NOMINA,.. AD HAEC, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΜΙΣΤΟΥ, ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΝΟΣ, ΠΕΡΙ των μετα την εν Μαντινειαι μαχην, βιβλια β. GEORGII GEMISTI, QVI ET PLETHO dicitur, de ijs quae post pugnam ad Mantineam gesta sunt, Libri II. Vnà cum IOACHIMI CAMERARII Praefatione, Annotationibus, Herodoti uita:...
Autor
Herodotos
Datierung
1540
Tématické řazení
Geschichte
Herkunft
Basileae : Johannes Heruagius
Bindung
Ganzlederbindung mit Kette
Seitenzahl
705
Größe
32 x 21