O expozici

Expozice Knihovny Latinské školy

 

Expozice je umístěna do všech původních renesančních prostor severní části suterénu radnice a vytváří unikátní spojení renesanční architektury s renesančními knižními památkami. Vznikla tak neopakovatelná atmosféra širokého historického kontextu.
Z technického hlediska je expozice vybavena oproti běžnému zasíťování standardními systémy navíc klimatizací (ve vitrínách i mimo ně) kvůli udržení potřebné kvality prostředí. Z bezpečnostního hlediska ochrany vzácného historického materiálu je prostor zajištěn speciálním elektronickým zabezpečovacím systémem (EZS) a elektronickým protipožárním systémem (EPS).

Z výstavnického hlediska je expozice rozdělena na tři systémy prezentace knih a to na multimediální, audiovizuální a interaktivní složku.
Nejvýraznější prezentační části expozice jsou otevřené vybrané knihy umístěné ve stolových vitrínách. Druhou částí je prezentace knih jsou prosklené vitríny skříňového charakteru, ve kterých jsou viděny pouze hřbety uložených tisků. Třetí verzí jsou detailně naskenované jednotlivé knihy s možností jejich prohlídky pomocí počítače. Tato fyzická prezentace je doplněna graficky zpracovanými informačními panely.
Součástí multimediální, audiovizuální a interaktivní prezentace je systém vzájemně provázaných prvků zajišťujících různé způsoby podávání s knihami souvisejících informací – od standardního promítání přes interaktivní obrazovky, dobovou hudbou, až po práci workshopového charakteru s různými druhy knižních materiálů nebo prostředků.

Knihovna Latinské školy je součástí Informačního a kulturního centra a veřejnosti je zdarma přístupná po všechny dny v týdnu.

V souvislosti s významným zastoupením hudebnin v souboru knih Knihovny Latinské školy došlo k nastudování a koncertnímu provedení děl obsažených v knihovně.  Hudební záznam z koncertu je součástí prohlídky expozice.

 

Význam expozice pro zvýšení turistického ruchu

Městská památková zóna, jejíž nejhodnotnější části se nachází v horní části náměstí Republiky, kde vedle historických měšťanských domů čp. 72, čp, 8, čp, 117 a dalších zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR jsou nejhodnotnější objekty Královská mincovna, radnice a kostel sv. Jáchyma, je zatím pro turisty navštěvujících Jáchymov málo atraktivní, přičemž její kulturní hodnota je nepopiratelná. Je to způsobeno především zanedbaností jednotlivých nemovitostí a to nejenom památek, o něž se jejich majitelé dlouhodobě nestarají.

V tomto roce i v letech minulých město částečně revitalizovalo a v současnosti revitalizuje veřejné plochy a komunikace s výhledem na budoucí uplatnění MPZ, jako turistického centra Jáchymova.  Každá aktivita vedoucí k zatraktivnění prostředí a budov je pro město přínosem. Expozice Knihovny Latinské školy svým obsahem i zaměřením rozšiřuje nabídku nejenom pro laickou veřejnost v rámci tzv. kulturní turistiky, ale i pro odborníky z řad historiků, památkářů apod. a i pro ty, kteří mají rádi krásné knihy nebo se zabývají knižní vazbou. Expozice Knihovny Latinské školy, v níž jsou obsaženy svazky zabývající se hornictvím, přímo navazuje na projekt východiska Stříbrné stezky (Silberstrasse), který byl realizován v letech 2012 z programu příhraniční spolupráce Cíl 3 (Ziel3) a jako jeden z kamenů mozaiky zapadá do Hornické kulturní krajiny Krušnohoří, která byla MK vyhlášena v roce 2014 a zařazena na seznam UNESCO v roce 2019. 

Provoz Expozice Knihovny Latinské školy v Jáchymově byl zahájen 6. ledna 2020.