Montánní kulturní dědictví

Montánní kulturní dědictví

Registrační číslo projektu: 100265914

Doba realizace projektu: 15. 1. 2016 – 30. 6. 2019

Lead partner projektu Město Boží Dar
Projektový partner projektu 1 Obec Breitenbrunn
Projektový partner projektu 2 Město Jáchymov

 

Plán financování: 
Kooperační partner Dotační prostředky EU v EUR % Dotační prostředky ze státního rozpočtu ČR v EUR % Vlastní prostředky na spolufinancování v EUR % Celková částka financování v EUR
LP 1.067.125,63 85 62.772,10 5 125.544,19 10 1.225.441,92
PP1 1.498.211,95 85 0,00 0 264.390,35 15 1.762.602,30
PP2 589.589,20 85 34.681,72 5 69.363,44 10 693.634,36
Celkem 3.154.926,78 85 97.453,82 2,63 459.297,98 12,37 3.711.678,58

 

Cíl projektu: 

Hlavním cílem projektu je zachování kulturních památek a jejich okolí včetně komunikačního řešení přístupu, vše nacházející se v Památkové zóně Abertamy, Boží Dar a Horní Blatná, pro budoucí generace a jejich důstojné začlenění v rámci nominace Montanregionu Krušné hory – Erzgebirge do světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, čímž dojde automaticky k synergiím včetně posílení cestovního ruchu v Centrálním Krušnohoří, který je nejdůležitějším nosným ekonomickým faktorem v regionu.

Vytvořením jednoho společného turistického cíle projekt zdokonaluje nabídku v oblasti cestovního ruchu a vede ke zvýšení atraktivity a celoroční návštěvnosti regionu a tím podporuje místní podnikatele a zvyšuje zaměstnanost.

Zpřístupnění montánních památek a montánní historie vede k posilování sebevědomí a uvědomění místního obyvatelstva, zlepšení identifikace obyvatelstva se společným životním prostorem a k posílení povědomí o společné slavné montánní historii. Obnovou objektů s historickými a kulturními hodnotami vznikají nová poutní místa a turistické cíle pro obyvatele a návštěvníky německé a české strany Krušných hor.

Aktivity projektu:

Na Božím Daru bude kompletně sanován kostel sv. Anny, socha sv. Jana Nepomuckého v blízkosti kostela včetně okolí. 

V Jáchymově bude v budově historické radnice umístěna Expozice knihovny latinské školy. Dnes stavebně zdevastované prostory radnice budou stavebně upraveny tak, aby byla obnovena historická autenticita. Historické svazky knihovny latinské školy tím získají důstojné prostory pro svoji prezentaci, a též bude zajištěna jejich bezpečnost. 

V Breitenbrunnu bude rekonstruováno Muzeum Saské úzkokolejné dráhy včetně modernizace expozice a úpravy okolí. 

Všechny objekty budou společně propagovány.