67. porada starostů Mikroregionu Centrálního Krušnohoří

Dne 3.11. 2017 se na Městském úřadě v Jáchymově uskutečnila 67. porada starostů Mikroregionu Centrálního Krušnohoří.

V průběhu jednání představitelé jednotlivých obcí  informovali přítomné  o jednotlivých  aktivitách a výstupech projektu.

Na závěr jednání se uskutečnila prohlídka sklepních historických prostor radnice, kde vzniká expozice knihovny latinské školy.